Sport vs idrott. Vad är vad?

Vi hade ett snack på jobbet idag.
Vad betyder ordet sport egentligen?
Vad innebär idrott?
Vad är det för skillnad på sport och idrott?

Det vi kom fram till var följande:
Idrott är själva verksamheten, medan sport är det man utövar.
Kan det stämma?

Följande är taget från Svenska Akademiens Ordlista (SAOL)

SPORT
1) om en (efter vissa gällande regler utövad, ofta av arrangör anordnad ss. tävling, systematisk, särsk. utomhus, ofta medelst redskap l. fort­skaffningsmedel l. djur, bedriven) verksamhet som kräver visst mått av kroppsansträngning o. färdighet o. säkerhet o. som utövas i syfte att ge utövaren det nöje o. den spänning som ligger i att övervinna de svårigheter l. risker som är förenade med utövandet l. i att tävla med ngn l. ngra l. för att ge utövaren motion l. smidighet l. utveckla o. stärka hans kropp (l. särskild kroppsdel) l. stärka hans hälsa o. d.; numera oftast om sådan verksamhet ss. tävlingsgren (i sht av annan art än friidrott) l. sammanfattande om tävlingsverksamhet med o. utan redskap osv., idrott. Ägna sig åt all slags sport. Bedriva jakt och fiske som sport.
Tennis kallas ofta den vita sporten. Sport och friluftsliv stärker hälsan. Sport kan utövas individuellt (t. ex. löpning, brottning, tyngdlyftning, skytte) eller i lag (t. ex. fotboll, ishockey, vattenpolo). Simning, rodd och skidlöpning är kondi­tionskrävande sporter

IDROTT
1) sysselsättning, verksamhet, värv; numera nästan bl. (i vitter stil) i pl. i sådana uttr. som andliga, lärda, vetenskapliga, vittra idrotter o. d., andliga, lärda osv. sysselsättningar, andlig, lärd osv. verksamhet o. d.; ofta svårt att skilja från 2.
(Messenius’ mästa Idrett och Wärek, huru han.. togh sigh före.. till att.. dichta och skrifwa. ETEGEL 1617 i ÄSvBiogr. 1–2: 74 (av avskrivaren, GAHM PERSSON, försett med tillägget Forte: Idrott). Min (dvs. Minervas) idrot är med Wijsdom göra Lärdom rijk. STIERNHIELM Parn. 1: 4 (1651, 1668). CO – LUMBUS Ordesk. 35 (1678; uppl. 1908). Två PetitsMaitrer, som nu mot allas hopp börja beflita sig om förnuftiga idrotter. DALIN Arg. 2: 224 (1734, 1754).
Konung Gustaf Adolph.. (införde) mera smak för Vetenskaper och nyttiga idrotter. SCHÖNBERG Bref 3: 156 c. 1780. Fredliga värf och vetenskapliga idrotter. OSCAR II 3: 317 (1868, 1889).
Att strida blott för strids skull,/ Det är låga sinnens idrott. VASENIUS Erkko Hustafla 3 (1900). Hon (dvs. Ciceros dotter Tullia) var även a
ndligen sin fars barn och delade hans intressen för vittra idrotter. GRIMBERG VärldH 4: 215 (1930)

Ja, vad är er slutats? Vad är sport? Vad är idrott?

About Therese

The most awesome girl in the world!

Posted on 4 August, 2008, in Uncategorized. Bookmark the permalink. 3 Comments.

 1. Fotboll är en idrott, poker är en sport. Hockey är en idrott, schack är en sport. 😀

 2. Idrott kännetecknas av den fysiska aktiviteten.
  Sport kännetecknas av tävlingsmomentet.

  Jogging är en idrott.
  Maraton-löpning i tävlingsform är både idrott och sport.
  Poker är sport. ( Eftersom det finns ett tävlingsmoment ). Poker är även ett spel.
  Schack är sport. Schack är även ett spel.
  Flipperspelande är ett spel.
  Flipperspelstävling är ett spel och en sport.

  Jag hoppas att det rätar ut några frågetecken åt er.

 3. Hmm… Blev lite smartare, men även lite mer förvirrad 😛

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: