Daily Archives: 18 January, 2009

Spekulering

Pris för resa: t&r för ~£108 (+betalning på flaxplatsen för tung väska)
Pris hotell :  5*115 sek (575sek)
Pris tävling: €110 (lite mindre än 1200sek)

Så.. Totalt i fasta avgifter blir det under 3100 kr.
Sen tillkommer kostnad för mat (i 4 dagar) + resa till och från hotell-bowlinghall

Då är frågan. Är det värt det?
Varför? / Varför inte?

Price for the flight ticket: there and back again ~£108 (+extra charge for heavy bag)
Price for the hotel: 5*115 SEK (575sek) ~£48

Entry fee for the competition: €110 (less than 1200sek) ~£98

All of this it will be around £254
Then I have to pay for food (for 4 days) and for bus/taxi that will take me from the hotel to the bowlingalley

And now to the question. Is it worth it?
Why? / Why not?