Dag 13 – Mitt drömbröllop

Vill inte ha så många gäster. Närmaste släkten räcker. Absolut inte i en kyrka. Det ska vara borgerligt. Helst utomhus i en fin trädgård. Gärna sent på våren eller tidigt på sommaren…

Något mer har jag inte funderat på 😛

About Therese

The most awesome girl in the world!

Posted on 9 February, 2011, in 25 dagar, Allmänt. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: