Daily Archives: 21 May, 2012

AB: Reinfeldt fick frågor om “etniska svenskar”

Reinfeldt sa i en TT-intervju i början av förra veckan (vecka 20)
“Det är inte korrekt att beskriva Sverige som i ett läge med massarbetslöshet. Om man tittar på etniska svenskar mitt i livet så har vi mycket låg arbetslöshet.”
I detta filmklipp med Aftonbladets reporter Niklas Eriksson ger Reinfeldt svar på tal. Han säger ett antal saker som jag reagerade starkt på.

“Jag är intresserad av samhällsproblemet. Det är det jag försöker lösa. Och då säger jag att man kan beskriva det med olika ord. Problemet är att inget av orden egentligen täcker hela samhällsproblemet.”
Är det något fel med att säga “Sveriges befolkning”?

– Har vi massarbetslöshet i Sverige?
“Min poäng var att, massarbetslöshet, om man lyssnar på det ordet måste det innebära att vi har arbetslöshet överallt i Sverige – alla åldrar, alla kategorier. Och det menar jag inte är en riktig beskrivning.”
Så om en miljon svenskar i åldern 18-25 år är arbetslösa (nu finns det ju inte så många i del ålderskategorin, men det är bara ett exempel), och resten har jobb eller studerar, så är det ändå inte en massarbetslöshet?

“Vi hade 550 000 förtidspensionärer när jag tillträdde som statsminister. Nu är dom nere i 400 000. Det har alltså skett en förändring av Sverige.”
Ja, men det innebär inte att det är 150 000 personer som gått ut i arbete. Det innebär bara att ÄNNU FLER går hemma utan ersättning. De kan ju ändå inte jobba på grund av sjukdom. Och förändringen han pratar om är ju, enligt mig, inte en förbättring.

– Hur ser du på utanförskap idag?
“Ja det är fortsatt  så att det finns en utmaning här. Vi har 400 000 förtidspensionärer kvar. Vi har fortsatt en grupp av sjukskrivningar, de är färre idag. Istället så synliggör vi ju väldigt mycket av utmaningarna på arbetsmarknaden, för nu är det fler. Arbetsutbudet, som det heter, har vuxit. Fler försöker få jobb. Så att vi har börjat förändra. Men det kommer krävas många år ytterligare av ansträngningar för att ytterligare dämpa det.”
Ja, vad ska man säga? Det hjälper inte att minska sjukskrivningarna. Man måste ju också, i sådana fall, hjälpa de utförsäkrade till ett bättre liv. Bara för att, som jag skrev här ovanför, man blir utskriven betyder det inte att man helt plötsligt fått tillbaka möjligheten att kunna arbeta. Man måste hjälpa dessa med hjälp av vård och omsorg. Men det blir ju bara sämre och sämre på den biten också. Så detta lönar sig verkligen inte i längden.