Daily Archives: 19 September, 2014

De högsta

De som älskar är heligare än de är älskade
De som går sönder är starkare än de okrossbara
De som misslyckas har alltid försökt
De som utsätter sig har inte tappat tron
De som gråter har något att begråta
De som får betala priset är de som blir ihågkomna – om än oavlönat
De som älskar har alltid rätt